سایر فعالیت های علمی و اجرایی

 •   عضو کمیته علمی سمینار بین المللی آسم, آلرژی و ایمونولوژی خرداد 1386
 • عضو کمیته علمی کارگاه آندوسکوپی پیشرفته سینوس اسفند 1385

 • عضو کمیته علمی سمینار و کارگاه آموزشی تشریح استخوان تمپورال 1386

 • عضو کمیته علمی دهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان گوش و حلق و بینی ایران 1386

 • معاون مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران  1387 تا 1389

 • عضو کمیته علمی و اجرایی چهارمین همایش سراسری اختلالات خواب آبان ماه 1387

 • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان گوش و حلق و بینی ایران 1389

 • معاون پژوهشی گروه گوش و حلق و بینی و سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1389 تا کنون

 • مسئول برنامه ی فلوشیپ اتولوژی - نوراتولوژی گروه گوش و حلق و بینی و سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1390 تا کنون

 • مسئول علمی و اجرایی همکاری با سازمان بهداشت جهانی در زمینه ی پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی 1390 تا کنون

 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان گوش و حلق و بینی ایران 1391

 • مسئول شاخه اتولوژی - نوراتولوژی کمیته علمی انجمن گوش و حلق و بینی ایران 1391

 • عضو شورای عالی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • عضو کمیته علمی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرو گردن

 • عضو کمیته علمی و اجرایی ششمین همایش سراسری اختلالات خواب آبان ماه 1392

 •  مسئول فلوشیپ گروه گوش و حلق و بینی و سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1390 تا کنون

 •  عضو کمیته تدوین برنامه آموزش تخصصی (دستیاری) گوش و حلق و بینی و سر و گردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • عضو کمیته تدوین برنامه آموزش فلوشیپ اتولوژی نوراتولوژی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • عضو کمیته ارزشیابی و اعتبار بخشی فلوشیپ اتولوژی نوراتولوژی وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشکی

 • عضو هیات موسس انجمن علمی پزشکی خواب

 • عضو هیات مدیره انجمن علمی پزشکی خواب از سال 1384 تا 1394

 • معاون دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1392 تا 1396

 • رئیس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1396 تا کنون

 • عضو کمیته ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه آموزش تخصصی (دستیاری) گوش و حلق و بینی و سر و گردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • عضو هیات ممتحنه دانشنامه تخصصی (بورد) گوش و حلق و بینی کشور

 •  

 • داوری در مجلات بین المللی:

Sleep & Breathing
International Journal of Diabetes in Developing Countries
Journal of Otology & Rhinology
Iranian journal of Otolaryngology