زیبایی شناسی بینی

بینی حرف اول را در زیبایی صورت می‌زند زیرا در نگاه از روبرو، در مركز صورت قرار گرفته و در نگاه از پهلو، برآمدگی مركزی صورت را ایجاد می‌كند. قاعده پره‌های بینی پهن‌ترین قسمت بینی را تشكیل می‌دهد كه پهنای آن باید به اندازه فاصله گوشه داخلی دو چشم باشد. در نگاه از پهلو، پشت بینی باید صاف باشد هر چند برآمدگی خفیف در ناحیه استخوانی آن قابل قبول است.

زاویه بین بینی و پیشانی كه در نگاه از پهلو قابل ارزیابی است، به طور ایده آل 130 ? 115 درجه است(شكل زیر).با كمتر شدن این زاویه طول بینی كوتاه‌تر و با بیشتر شدن آن طول بینی بلند‌تر به نظر می‌رسد. زاویه بین لب و بینی به طور ایده ‌آل در خانم‌ها بین 100تا 95 درجه و در آقایان 95-90 درجه است (شكل زیر). این زاویه در افراد كوتاه قد می‌تواند بیش از حد ذكر شده نیز باشد اما در افراد بلند‌قد، بهتر است این زاویه از حد ذكر شده تجاوز نكند زیرا نوك بینی بیش از حد سر بالا بر نظر می‌رسد.