سمعک

من نمي توانم به خوبي بشنوم، چه كار بايد بكنم؟ چه توقعي بايد داشته باشم؟

از آنجا كه بعضي مشكلات شنوائي مي تواند به صورت طبي درمان شوند، ابتدا به يك پزشك متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه كنيد. اگر شما درد گوش، ترشح، افزايش جرم، كاهش شنوائي در يك گوش، كاهش شنوائي ناگهاني يا سريعا پيشرونده يا سر گيجه داريد، بسيار مهم است كه به يك متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه كنيد. به صلاحدید پزشکتان ممکن است لازم باشد که توسط اوديولوژيست (کارشناس شنوایی سنجی) ارزيابي شنوائي شويد. بسیاری از متخصصین گوش و حلق و بيني، يك همكار اوديولوژيست دارند كه توانايي شما را در شنيدن صداهاي خالص و درك كلمات مي سنجد. نتايج اين تست ها درجه كاهش شنوائي و اينكه كاهش شنوائي "هدايتي" يا "حسي – عصبي" است را نشان خواهد داد.

كاهش شنوائي هدايتي

كاهش شنوائي وقتي هدايتي است كه مشكلي در مجرا، پرده صماخ و يا سه استخوانچه اي كه به پرده گوش متصل هستند وجود داشته باشد. ازعلل شايع اين نوع كاهش شنوائي می توان به تجمع جرم در مجرای گوش و تجمع مايع در پشت پرده گوش اشاره کرد. جهت اين موارد و موارد پيچيده تر كاهش شنوائي هدايتي درمان هاي طبي و جراحي ممكن است کمک کننده باشند.

كاهش شنوائي حسي – عصبي

كاهش شنوائي وقتي حسي – عصبي است كه ناشي از آسيب گوش داخلي (حلزون شنوایی) يا عصب شنوائي باشد كه اغلب ناشي از روند پيري و يا آسیب ناشی از اصوات بلند (مواجهه صوتي) مي باشد. اصوات ممكن است نا مفهوم یا خیلی آهسته درک شوند. حساسيت به صداهای بلند ممكن است اتفاق بيفتد. مداخلات طبي يا جراحي اغلب نمي توانند كاهش شنوائي هاي حسي – عصبي را تصحيح كنند. به هرحال، سمعك ها با تقویت اصوات مي توانند به درک و شنیدن آنها به شما كمك كنند.

هزينه سمعك ها

قيمت سمعك ها بر اساس نوع، خصوصيات الكترونيك و موقعيت بازار محلي متغير هستند. قيمت ها مي توانند از یکصد هزارتومان تا بیش از یک میلیون تومان براي يك سمعك ديجيتالي قابل برنامه ريزي متغير باشند. قيمت فروش نبايد تنها موضوع در خريد سمعك باشد. مطمئن بودن محصول مي تواند هزينه هاي تعمیر و نگراني در مورد بد كاركردن سمعك را كمتر كند.

 

انواع سمعك (مدهاي سمعك)

● سمعك هاي پشت گوشي (BTE) پشت گوش گذاشته مي شوند و توسط لوله هايي به جزء گوشي مناسب متصل مي شوند.

● سمعكهاي داخل گوشي (ITE) تمام قسمت گودی گوش و قسمتي از كانال گوش را پر مي كند.

● مدلهاي كوچكتر ITE كه به نام half-shell و داخل كانالي (ITC) ناميده مي شوند.

● سمعكهايی که كمتر قابل رويت هستند، كاملاً در كانال قرار می گیرند ((CIC.

در انتخاب سمعك مناسب برای شما، ميزان كاهش شنوائي، نيازهاي شنوايي، اندازه و شكل گوش و مجرای آن مورد توجه قرار می گیرد. بسیاری از سمعك ها، يك سوئيچ مخصوص "T" (Telecoil) دارند كه برای استفاده از تلفن و سيستم هاي صوتي عمومي خاص كمك مي كنند. هنگام انتخاب سمعك، نيازتان به سوئيچ  T-coil را بررسي كنيد.

آيا براي هردو گوش نياز به سمعك دارم؟

اگر شما در هر دو گوش كاهش شنوائي داريد، اغلب موارد استفاده از دو سمعك بهتر است. شنیدن و تشخيص جهت صدا در يك محيط شلوغ با تقويت تنها يك گوش مشكل است. اگر كيفيت شنوائي يك گوش تفاوت زیادی با ديگري داشته باشد، استفاده از يك سمعك ممكن است بهتر از دو سمعک باشد.

چه سئوالات ديگري بايد من بپرسم؟

● در مورد هزينه ارزيابي شنوائي، آموزش، خدمات بعدی و تعميرات سئوال كنيد.

● در مورد امکان استفاده آزمایشی از سمعك و اينكه اگر در طول اين دوره سمعك را پس دهيد چه بخش از هزينه قابل برگشت است پرسش كنيد.

● در مورد ضمانت سمعكتان و خدمات پس از فروش براي خريداران سمعك سئوال كنيد.

هنگام تنظیم سمعك چه اقداماتی انجام می شود؟

● ارزیابی مناسب بودن سمعك برای گوش شما انجام می شود.

● سپس، در حاليكه سمعكتان را مي گذاريد، از نظر درك كلام در محيط آرام و شلوغ و از نظر بهبود شنوائي ارزیابی مي شويد.

● سپس، شما دستوراتي را در مورد مراقبت از سمعك خود، باتري هايي كه جهت آنها استفاده مي شود، يك برنامه سمعك گذاري پيشنهادي ،انتظارات عمومي و استراتژي هاي ارتباطات كمك كننده دريافت می كنيد.

● شما همچنين وارد كردن و خارج كردن درست سمعك و باطري هايش را تمرين خواهيد كرد.

چگونه استفاده از سمعك را آغاز كنم؟

● استفاده از سمعك را در محيط آرام شروع كنيد، به تدريج محيط را شلوغ تر كنيد.   

● توجه كنيد كه كجا چه موقع سمعك را مفيد حس مي كنيد.

● صبور باشيد و اجازه بدهيد كه به سمعك و صداهای " جديدي" كه به كمك سمعك مي شنويد،  عادت كنيد.

● يك دفتر يادداشت روزانه برای یادآوری تجربيات خود داشته باشید.

● هرگونه مشكل و نگراني را در قرارهاي ملاقات بعدي گزارش كنيد.