سوابق تحصیلی

 • دكترای پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران 1376
 • دانشنامه (بورد) تخصصی گوش و حلق و بینی و جراحی سروگردن از دانشگاه علوم پزشكی ایران 1381

 • فلوشیپ اتولوژی – نوراتولوژی (فوق تخصص گوش و قاعده جمجمه) 1389
 • دوره ی آموزشی کاشت حلزون شنوایی. دانشگاه Unfallkrankenhaus، آلمان 2012
 • دوره ی آموزشی سمعکهای قابل کاشت St. Polten & Krems، اتریش 2013
 • دوره ی آموزشی جراحی قاعده جمجمه ,Gruppo Otologico, Piacenza، ایتالیا 2014
 • دوره آموزشی کاشت پروتزهای شنوایی ساقه مغز، Fulda، آلمان

فعالیت های علمی و اجرایی

 •  استاد و مدیر گروه گوش و حلق و بینی و سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  معاون دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1392 تا 1396
 • رئیس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1396 تا 1398
 • عضو هیات ممتحنه دانشنامه تخصصی (بورد) گوش و حلق و بینی کشور
 • معاون مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران  1387 تا 1389
 • عضو‌ هیات موسس و معاون مرکز تحقیقات قاعده جمجمه، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مسئول علمی و اجرایی همکاری با سازمان بهداشت جهانی در زمینه ی پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی 1390 تا کنون
 • عضو کمیته تدوین ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه آموزش تخصصی (دستیاری) گوش و حلق و بینی و سر و گردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو کمیته تدوین، ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه آموزش فلوشیپ اتولوژی نوراتولوژی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره انجمن علمی پزشکی خواب از سال 1384 تا 1394

کتاب ها

 1. درمان بیماریهای رایج روانپزشكی، گوش و حلق و بینی و چشم پزشكی – انتشارات ناشر طب 1375
 2. زیبایی صورت، دانستنیهای جراحی زیبایی صورت-جلد 1  – انتشارات شوكا 1385
 3.  زیبایی صورت، دانستنیهای جراحی زیبایی صورت – جلد 2 – انتشارات شوكا 1387
 4.  كاربرد ليزر در گوش و حلق و بيني، مركز تحقيقات ليزر و گوش و حلق و بيني، تهران 1390
 5. اصول زيبايي در جراحي پوست، انتشارات حيان، تهران 1390
 6. قصور پزشکی در رشته گوش، حلق و بینی 1394
 7. کاشت (پروتز شنوایی) ساقه مغز، انتشارات ستایش هستی، تهران 1397

پایان نامه ها

 1. بررسی كاربرد بافت گستر درجراحی ترمیمی بیماران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی تهران در ده سال اخیر 1375
 2. بررسی نتایج كاشت حلزون شنوایی در بیماران ناشنوا ناشی از مننژیت 1381
 3. سطح تحول یافتگی مکانیسمهای دفاعی و گرایش به جراحی زیبایی در مردان 1388
 4. ارزیابی شیوع افسردگی و اضطراب در شدتهای مختلف سندرم آپنه انسدادی خواب در بزرگسالان 1389
 5. ارزیابی کیفیت زندگی در شدتهای مختلف سندرم آپنه انسدادی خواب در بزرگسالان 1389
 6. بررسی عوارض و پیش آگهی جراحی و رزکسیون تومورهای CP Angle در بیماران جراحی شده در بیمارستان رسول اکرم از سال 1385 تا 1390
 7. بررسی عوارض و پیامدهای جراحی در بیماران مبتلا به انواع پاراگانگلیومای گوش و قاعده جمجمه، جراحی شده در بیمارستان رسول اکرم از سال 1385 تا 1390
 8. تعیین امتیاز پرسشنامه SNOT 22 در جمعیت سالم 1391
 9. مقایسه نتایج درمانی دو روش فیس لیفت در اجساد مرکز پزشکی قانونی تهران 1390
 10. بررسی علل و عوارض زودرس تراکئوستومی باز
 11. تجزیه و تحلیل بافت نرم صورت توسط معیارهای استاندارد آنتروپومتریک در عکس های رخ و نیمرخ جوانان سالم ایرانی
 12. بررسی تاثیر تونسیلکتومی بر BMI کودکان مبتلا به هیپرتروفی تونسیل های پالالتین و فارنژیال

پروفایل پژوهشی در سایت های بین المللی

scopusscholarwospubmedacademia-eduresearchgatelogo-small

semantic

مقالات علمی

 1. Javadi M, Bafrouee FM, Mohseni M, Asghari A. Laryngeal adenoid cystic carcinoma in a child: a case report. Ear, nose & throat journal. 2002;81(1):34-5.
 2. Daneshi A, Asghari A, Bahramy E. Primary meningioma of the ethmoid sinus: a case report. Ear, nose & throat journal. 2003;82(4):310-1.
 3. Asghari A, Izadi F, Memari F. Werner’s syndrome: a rare cause of hoarseness. Journal of Voice. 2008;22(4):509-11.
 4. Daneshi A, Bozorgzadeh N, Asghari A, Jome H, Mirhaj P, Nojoumi M. Dynamic posturography for staging of patients with Meniere’s disease. The Journal of Laryngology & Otology. 2009;123(8):863-7.
 5. Moghimi M, Kamrava SK, Behzadi AH, Asghari AM, Jalessi M, Naraghi MM, et al. Primary echinococcal cyst in the thyroid gland: a case report from Iran. The Journal of Infection in Developing Countries. 2009;3(09):732-4.
 6. Farhadi M, Kamrava SK, Behzadi AH, Rafiezadeh P, Asghari A, Rezvan F, et al. The efficacy of photodynamic therapy in treatment of recurrent squamous cell and basal cell carcinoma. Journal of drugs in dermatology: JDD. 2010;9(2):122-6.
 7. Pousti S, JALESI M, Asghari A. Management of nasofrontal angle in rhinoplasty. 2010.
 8. Mahmoudian S, Farhadi M, Kadivar M, Ghalehbaghi B, Rahimi F, Hemami MR, et al. Prognostic validity of dichotic multiple frequencies auditory steady-state responses versus distortion product otoacoustic emissions in hearing screening of high risk neonates. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(9):1109-16.
 9. Memari F, Asghari A, Daneshi A, Jalali A. Safety and patient selection of totally implantable hearing aid surgery: Envoy system, Esteem. European archives of oto-rhino-laryngology. 2011;268(10):1421-5.
 10. Mirzadeh H, Farhadi M, Solouk A, Asghari A, Jalessi M, Ghanbari H. Silicon Grafted Collagen as a Scaffold for Repairing of Tympanic Membrane Perforations: in Vitro and in Vivo Assays: P164 (EI0267). Artificial Organs. 2011;35(9).
 11. Asghari A, Farhadi M, Kamrava SK, Ghalehbaghi B, Nojomi M. Subjective sleep quality in urban population. 2012.
 12. Asghari A, Mohammadi F, Kamrava SK, Tavakoli S, Farhadi M. Severity of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2012;269(12):2549-53.
 13. Farhadi M, Mirzadeh H, Solouk A, Asghari A, Jalessi M, Ghanbari H, et al. Collagen‐immobilized patch for repairing small tympanic membrane perforations: In vitro and in vivo assays. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2012;100(3):549-53.
 14. Ghalehbaghi B, Mohammadi N, Asghari A, Ahmadvand A, Moradi Y, Kamrava K, et al. Evaluation of Iranian pediatric specialists’ attitude and knowledge regarding approach to patients with acute otitis media. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2012;26(2):58.
 15. Javadi M, Asghari A, Hassannia F. Value of Fine-Needle Aspiration Cytology in the Evaluation of Parotid Tumors. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 2012:1-4.
 16. Kamrava K, Jalessi M, Asghari A, Farhadi M, Ahmadvand A, Ghalehbaghi B. Have guidelines affected ear, nose, and throat specialists’ diagnoses and the prescription of antibiotics for acute otitis media? Iranian journal of otorhinolaryngology. 2012;24(67):55.
 17. Amintehran E, Ghalehbaghi B, Asghari A, Jalilolghadr S, Ahmadvand A, Foroughi F. High prevalence of sleep problems in school-and preschool-aged children in Tehran: a population based study. Iranian journal of pediatrics. 2013;23(1):45.
 18. Asghari A, Mohammadi F. Is apnea-hypopnea index a proper measure for obstructive sleep apnea severity? Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2013;27(3):161-2.
 19. Asghari A, Mohammadi F, Kamrava SK, Jalessi M, Farhadi M. Evaluation of quality of life in patients with obstructive sleep apnea. European archives of oto-rhino-laryngology. 2013;270(3):1131-6.
 20. Jalessi M, Farhadi M, Asghari A, Kamrava SK, Amintehran E, Ghalehbaghi S, et al. Tinnitus: an epidemiologic study in Iranian population. Acta Medica Iranica. 2013:886-91.
 21. Jalessi M, Farhadi M, Kamrava SK, Amintehran E, Asghari A, Hemami MR, et al. The reliability and validity of the persian version of sinonasal outcome test 22 (snot 22) questionnaires. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013;15(5):404.
 22. Maleki S KS, Sharifi D, Jalessi M, Yazdanifard P. Effect of local irradiation with 630 and 860 nm low-level lasers on tympanic membrane perforation repair in guinea pigs. J Laryngol Otol. 2013.
 23. Asghari A, Omidian P, Emamjomeh H, Daneshi A, Rajaeih S, Jalessi M, et al. Tinnitus Pre and Post Translabyrinthine Acoustic Neurinoma Surgery. The Journal of International Advanced Otology. 2014;10(1):56.
 24. Asghari A, Rajaeih S, Hassannia F, Tavakolifard N, Neisyani HF, Kamrava SK, et al. Photographic facial soft tissue analysis of healthy Iranian young adults: anthropometric and angular measurements. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2014;28:49.
 25. Asghari A, Kamrava SK, Hemami MR, Jalessi M, Yazdanifard P, Farhadi M, et al. Cigarette smoking habit and subjective quality of sleep. Scimetr. 2015;3(1).
 26. Falah M, Houshmand M, Najafi M, Balali M, Mahmoudian S, Asghari A, et al. The potential role for use of mitochondrial DNA copy number as predictive biomarker in presbycusis. Therapeutics and clinical risk management. 2016;12:1573.
 27. Hosseini M, Vafaei E, Asghari A, Ara RM, Nafissi N. Bell’s palsy as a rare first presentation of breast cancer. Archives of Breast Cancer. 2016:66-9.
 28. Jalessi M, Farhadi M, Asghari A, Hosseini M, Amini E, Pousti SB. Impact of endoscopic endonasal pituitary surgery on nasal airway patency. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2016;30:379.
 29. Poosti SB, Asghari A, Parashkooh SK, Ahmadi AS, Niakou A, Shayanfar N. A Rare Case of Marginal Zone Lymphoma presenting with Bilateral Ear Erythema and Swelling. Basic Clin Cancer Res. 2016;8(4):42-6.
 30. Asghari A, Bagheri Z, Jalessi M, Salem MM, Amini E, GhalehBaghi S, et al. Vitamin D levels in children with adenotonsillar hypertrophy and otitis media with effusion. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2017;29(90):29.
 31. Asghari A, Farhadi M, Daneshi A, Khabazkhoob M, Mohazzab-Torabi S, Jalessi M, et al. The prevalence of hearing impairment by age and gender in a population-based study. Iranian journal of public health. 2017;46(9):1237.
 32. Daneshi A, Asghari A, Mohebbi S, Farhadi M, Farahani F, Mohseni M. Total endoscopic approach in glomus tympanicum surgery. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2017;29(95):305.
 33. Falah M, Farhadi M, Kamrava SK, Mahmoudian S, Daneshi A, Balali M, et al. Association of genetic variations in the mitochondrial DNA control region with presbycusis. Clinical interventions in aging. 2017;12:459.
 34. Asghari A, Hosseinzadeh F, Pourbakht A, Farhadi M, Daneshi A, Emamjome H, et al. Evaluation of balance function in patients with inner ear anomalies and cochlear implantation. Journal of Hearing Science. 2018;8(2).
 35. Asghari A, Hosseinzadeh F, Pourbakht A, Farhadi M, Daneshi A, Emamjome H, et al. Vestibular evaluation following cochlear implantation in patients with inner ear anomaly. Journal of Hearing Science. 2018;8(2).
 36. Asghari A, Mohseni M, Daneshi A, Nasoori Y, Rostami S, Balali M. Randomized clinical trial comparing bucket handle and cartilage tympanoplasty techniques for the reconstruction of subtotal or anterior tympanic membrane perforation. International journal of otolaryngology. 2018;2018.
 37. Daneshi A, Mirsalehi M, Hashemi SB, Ajalloueyan M, Rajati M, Ghasemi MM, et al. Cochlear implantation in children with auditory neuropathy spectrum disorder: A multicenter study on auditory performance and speech production outcomes. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2018;108:12-6.
 38. Kamrava SK, Jalessi M, Ebrahimnejad S, Ghalehbaghi S, Amini E, Asghari A, et al. Evaluation of culturally-familiar odorants for a Persian smell identification test. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2018;30(96):19.
 39. Mohseni M, Jalessi M, Rostami S. Comparison of Brain CT Angiography/Venography and Temporal Bone HRCT Scan Findings in Patients with Subjective Pulsatile Tinnitus in Affected Side and Unaffected Side. BIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY. 2018;5(7):2455-65.
 40. Mohseni M, Daneshi A, Asghari AM, Mohebi S, Moradi S. Determining the Incidence of Complications and Their Causes after Stapedotomy in Patients with Otosclerosis. Journal of Pharmaceutical Research International. 2019:1-7.
 41. Daneshi A, Farhadi M, Ajalloueyan M, Rajati M, Hashemi SB, Ghasemi MM, et al. Cochlear Implantation in Children with Inner Ear Malformation: A Multicenter Study on Auditory Performance and Speech Production Outcomes. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2020:109901.
 42. Falah M, Houshmand M, Balali M, Asghari A, Bagher Z, Alizadeh R, et al. Role of GJB2 and GJB6 in Iranian nonsyndromic hearing impairment: From molecular analysis to literature reviews. Fetal and Pediatric Pathology. 2020;39(1):1-12.
 43. Jafari M, Asghari A, Delbandi A-A, Jalessi M, Jazayeri MH, Samarei R, et al. Priming TLR3 and TLR4 in human adipose-and olfactory mucosa-derived mesenchymal stromal cells and comparison of their cytokine secretions. Cytotechnology. 2020:1-12.
 44. Mohseni M, Yazdani N, Asgarbeik S, Daneshi A, Farhadi M, Asghari AM, et al. Sex-dependent association of ACE (I/D) polymorphism with Meniere’s disease. Meta Gene. 2020:100659.
 45. Safaeian R, Hassani V, Asghari A, Mohseni M, Ashraf H, Koleini ZS. The effects of ondansetron versus dexamethasone on Electrocardiographic markers of ventricular repolarization in children undergoing cochlear implant. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2020:109896.
 46. Mehrjoo Z, Kahrizi K, Mohseni M, Akbari M, Arzhangi S, Jalalvand K, et al. Limbic system associated membrane protein mutation in an iranian family diagnosed with ménière’s disease. Archives of Iranian medicine. 2020;23(5):319-25.
 47. Hosseinzadeh F, Asghari A, Moradi‐Lakeh M, Farhadi M, Daneshi A, Mohseni M, et al. Balance function after cochlear implant and inner ear anomaly: Comparison of dynamic posturography. Laryngoscope Investigative Otolaryngology. 2020;5(3):529-35.
 48. Farhadi M, Salem MM, Asghari A, Daneshi A, Mirsalehi M, Mahmoudian S. Impact of Acamprosate on Chronic Tinnitus: A Randomized-Controlled Trial. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2020:0003489420930773.
 49. Daneshi A, Hosseinzadeh F, Mohebbi S, Mohseni M, Mohammadi SS, Asghari A. New marsupialization technique in endolymphatic sac surgery. Laryngoscope Investigative Otolaryngology. 2020;5(3):546-51.
 50. Daneshi A, Daneshvar A, Asghari A, Farhadi M, Mohebbi S, Mohseni M, et al. Endoscopic Versus Microscopic Cartilage Myringoplasty in Chronic Otitis Media. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2020;32(112):263.
 51. Bagheri SH, Asghari A, Farhadi M, Shamshiri AR, Kabir A, Kamrava SK, et al. Coincidence of COVID-19 epidemic and olfactory dysfunction outbreak in Iran. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2020;34(1):446-52.
 52. Asghari A, Mohammadi SS, Hosseinzadeh F. COVID‐19 pandemic and physicians in training. Laryngoscope Investigative Otolaryngology. 2020;5(3):590-1.
Call Now Button