جراحی-بینی

رینوپلاستی

برای رویت نمونه ی قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی این آلبوم را مرور نمایید. این آلبوم در حال تکمیل است و در آینده ی نزدیک نمونه های بیشتری در دسترس شما گذاشته خواهد شد.

جراحی-گوش

نقایص لاله گوش

نقایص لاله گوش به شکلهای مختلف می توانند دیده شوند. بعضی از نقایص مادرزادی بوده و شایعترین نوع آن لاله ی گوش برجسته یا Lop Ear می باشد. نقایص مادرزادی شدیدتری نیز ممکن است دیده شود که در شدیدترین نوع آن که میکروشیا نام دارد، لاله گوش تشکیل نشده و تنها ممکن است جزیی از نرمه گوش دیده شود. نقایص مادرزادی لاله ی گوش ممکن است یکطرفه، دوطرفه و همراه با عدم تشکیل مجرای گوش باشند.

Call Now Button