نخستين نشست علمي فوق تخصص هاي گوش و نوراتولوژي كشور در مجتمع حضرت رسول اكرم(ص)

به گزارش روابط عمومي مجتمع حضرت رسول اكرم(ص)، در اين نشست كه با حضور كليه اتولوژيست ها و نورواتولوژيست هاي كشور برگزار شد به معرفي مركز همکار سازمان بهداشت جهاني در زمينه آموزش و تحقيق كم شنوايي و ناشنوايي در كشور پرداخته شد. مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي تهران كه قطب علمي اين رشته در كشور نيز است، از فروردين سال گذشته(1390) به عنوان مركز همكار سازمان بهداشت جهاني در زمينه آموزش و تحقيق كم شنوايي و ناشنوايي مشغول به فعاليت است. ايده هاي اساتيد برجسته در ارتباط با همكاري هاي هر چه بيشتر با سازمان بهداشت جهاني مطرح شد و از آنها دعوت شد كه همكاري هاي هر چه بيشتري با اين مركز داشته باشند. همچنين چند Caseجالب در حوزه اتولوژي و نورواتولوژي مطرح شد.