یازدهمین سمپوزیوم کاشت حلزون کودکان اروپا برگزارشد

یازدهمین سمپوزیوم کاشت حلزون کودکان اروپا از 23 لغایت 26 می در شهر استانبول ترکیه برگزارشد. این همایش بین المللی با حضور اتولوژیست های سراسر جهان از جمله کشور ایران برگزار شد. در این همایش دکتر اصغری گزارش دو مطالعه خود را در زمینه کاشت حلزون شنوایی به صورت سخنرانی ارائه نمود.

نخستین کارگاه جراحی آندوسکوپیک گوش و قاعده جمجمه > < کاشت حلزون شنوایی