نخستین کارگاه جراحی آندوسکوپیک گوش و قاعده جمجمه

نخستین کارگاه جراحی اندوسکوپیک گوش و قاعده جمجمه در دپارتمان و مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سروگردن بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. این کارگاه یک روزه روز پنجشنبه سی ام خرداد ماه 92 با حضور شرکت کنندگانی از دانشگاههای شیراز، اصفهان، تبریز، همدان و بقیه اله برگزار گردید. دکتر اصغری از اساتید مدرس کارگاه در مورد کاربرد جراحی آندوسکوپی در جراحی های قاعده جمجمه سخنرانی نمودند.

نخستین کارگاه جراحی آندوسکوپیک گوش و قاعده جمجمه

پاسخ

13 + 12 =

Call Now Button