کارگاه منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در قطر برگزار شد

دومین کارگاه منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در زمینه ی پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی با حضور نمایندگان صاحب نظر از 18 کشور منطقه از 18 لغایت 20 نوامبر 2013 در دوحه پایتخت کشور قطر برگزار شد. در این نشست سه روزه حاضرین به نحوه ی گسترش راه های پیشگیری از ناشنوایی و کم شنوایی به بحث و تبادل نظر پرداختند. آقای دکتر اصغری به نمایندگی از کشور ایران در این کارگاه حضور داشتند.

کارگاه منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در قطر برگزار شد

پاسخ

هشت + 8 =

Call Now Button